Ewolucja Słońca

This is the translation. The original web-page (oryginalna strona): http://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/The%20Website/evolution.html Diagram Hertzsprunga-Russella (aka Sekwencji Głównego) Większość gwiazd są raczej proste rzeczy. Pochodzą one w różnych rozmiarach i temperatury, ale zdecydowana większość można scharakteryzować przez zaledwie dwóch parametrów: ich masy i ich Read More …