Macdonaldyzację Towarzystwa

This is the translation. The original web-page (oryginalna strona): http://www.umsl.edu/~keelr/010/mcdonsoc.html WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia 1010 Robert Keel, Instruktor George Ritzer podjęła głównych elementów prac Maxa Webera, rozszerzone i zaktualizowane je, a produkowane krytyczną analizę skutków społecznych zmian strukturalnych na interakcji Read More …