Pobierz i zainstaluj narzędzia RE-Tools

This is the translation. The original web-page (oryginalna strona): http://www.utdallas.edu/~supakkul/tools/RE-Tools/download-installation.html

Pobieranie i instalacja


WAŻNY

Pakiet RE-Tools opiera się na wersji 1 StarUML. Należy pamiętać, że najnowszy StarUML 2 na stronie staruml.io nie jest wstecznie zgodny architektonicznie z StarUML v.1, który jest podstawową platformą dla RE-Tools. Musisz zainstalować StarUML v.1 za pomocą poniższego linku.

1. Pobierz StarUML v.1 z http://sourceforge.net/projects/staruml/.

2. Uruchom pobrany Kreator instalacji StarUML (np. staruml-5.0-with-cm.exe), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Pobierz RE-Tools z http://sourceforge.net/projects/re-tools/.

4. Uruchom pobrany Kreator instalacji RE-Tools (np., RE-Tools3.0.msi) następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5. Zmień nazwę lub usuń “Contributors.xml” w “C:\Program Files (x86)\StarUML” teczka.

Ten plik zawiera nazwy współpracowników StarUML, które są używane jako domyślne nazwy dla nowo utworzonych elementów modelu. Jednak bez zmiany nazwy lub usunięcia tego pliku nazwy te mogą powodować konflikty nazw, gdy używane są narzędzia RE-Tools.

Aby potwierdzić ich wkład, treść oryginalnego pliku „Contributors.xml” jest dostępna tutaj.

© 2008-2016 Sam Supakkul