Prehistoric Beringia

This is the translation. The original web-page (oryginalna strona): http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/arch/beringia.html Przewodnik dla początkujących do  Ojczyzny ludów Ameryk Lodowce & Morze Poziomy W lodowatym wieku więcej wody ziemskiej została zablokowana w polarnych czap lodowych i górskich, obniżenie się poziomu mórz. Niższe poziomy mórz Read More …